Trudy de Ruijter

Praktijk voor natuurgeneeskunde

Voor een goed verloop van de consulten met respect voor u als cliënt en voor ons als behandelaar hebben we een handleiding opgesteld.

Afspraken
Afspraken voor een consult kunt u uitsluitend telefonisch maken op het volgende telefoonnummer:
Trudy de Ruijter: (073) 521 58 50

Bij geen gehoor kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en wordt u teruggebeld.
Het annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch doorgegeven te worden of ingesproken te worden om zo ook "wachtende"cliënten nog een mogelijkheid te bieden voor een consult. Anders zijn we genoodzaakt uw consult in rekening te brengen.

Email
Vragen stellen per e-mail is niet mogelijk. Een korte vraag kunt u per telefoon stellen en dan indien gewenst een consult afspreken.

Consult
Wij vragen u in het belang van uzelf, uw mede cliënten en voor ons als hulpverlener graag het begin en de eindtijd van uw consult te respecteren.
Gemiddelde consultprijs is € 140,00.

Betaling
Om administratieve werkbelasting te beperken verzoeken wij u zo veel mogelijk na afloop van het consult per pin te betalen. De factuur wordt u meegegeven en kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Het is verstandig van te voren uw polisvoorwaarden ten aanzien van complementaire/alternatieve geneeswijzen te onderzoeken.

Behandelovereenkomst
Tussen cliënt en behandelaar worden de volgende regels afgesproken: Zorgverlener is geregistreerd bij de Vereniging voor Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en gehouden aan onder andere de Ethische Code, het kwaliteitsbeleid en het klachtrecht van VBAG en RBCZ.

  • De zorgverlener gaat vertrouwelijk om met verstrekte informatie en deelt deze alleen indien de cliënt hiertoe toestemming gegeven heeft (zie Privacyverklaring hieronder).
  • Van de cliënt wordt verwacht dat deze relevante informatie deelt met de zorgverlener.
  • Indien de cliënt de afspraak binnen 24 uur voor aanvang afzegt wordt het volledige tarief in rekening gebracht.
  • De cliënt en de zorgverlener bespreken periodiek of voortzetting van de behandeling gewenst en effectief is. Voortzetting vraagt om goedkeuring van zowel de cliënt als de zorgverlener.
  • De cliënt kan, ook zonder opgave van reden, het traject beëindigen.
  • Cliënt ontvangt na iedere sessie of per periode een factuur en draagt zorg voor het voldoen van de factuur binnen 2 weken. Indien een organisatie de kosten van het traject vergoedt, zal deze als opdrachtgever zorgdragen voor het voldoen van de factuur.

Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen